Kozi

Kozi ya Diploma ya IPSAS Machi 2019

Masomo yataanza tarehe 25 Machi 2019

Soma zaidi

25th Mar 2019 Arusha, Dar es salaam na Dodoma
Kozi ya IPSAS Diploma

Kozi ya IPSAS Diploma itaanza mwezi wa tisa Septemba 2018

Soma zaidi

17th Sep 2018 Dar es Salam, Dodoma and Zanzibar
IPSASs Training

IPSASs TrainingIPSASs TrainingIPSASs TrainingIPSASs Training

Soma zaidi

31st Jul 2018 Dar es Salaam, Dodoma