Wasiliana Nasi

BODI YA TAIFA YA WAHASIBU NA WAKAGUZI WA HESABU TANZANIA (NBAA).
Anwani/Mahali S. L. P 5128, Dar es Salaam,Tanzania
Hotline: +255 22 211890-9
Nukushi: Nō: +255 22 2151746
Barua pepe: info@nbaa.go.tz

Anwani/Mahali Bodi ya Wahasibu Barabara ya Chuo Kikuu cha Dodoma Jengo la Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi Ghorofa ya Nane, S.L.P 1271 Dodoma,Tanzania
Hotline: +255 22 211890-9
Nukushi: Nō: +255 22 2151746
Barua pepe: info@nbaa.go.tz

Mrejesho, Malalamiko au Wazo