Wasiliana Nasi

BODI YA TAIFA YA WAHASIBU NA WAKAGUZI WA HESABU TANZANIA (NBAA).
Anwani/Mahali S. L. P 5128, Dar es Salaam,Tanzania
Hotline: +255 22 2 211890-9
Nukushi: Nō: +255 22 2 151746
Barua pepe: info@nbaa.go.tz

Anwani/Mahali Bodi ya WahasibuBarabara ya Chuo Kikuu cha DodomaJengo la Ofisi ya Taifa ya UkaguziGhorofa ya Nane,S.L.P 1271 Dodoma,Tanzania
Hotline: +255 26 2 160 170-4
Nukushi: Nō: +255 26 2 160 170-4
Barua pepe: info@nbaa.go.tz

Mrejesho, Malalamiko au Wazo