Idara

Huduma za Shirika

Huduma za Shirika

Huduma kwa Mwanachama

Kusajili wanachama

Kusimamia wanachama

Idara ya Elimu na mafunzo

Inaandaa , kutunga na kuendesha mitihani

Idara ya Ufundi na Ushauri

Inapitia na kutunga viwango mbalimbali vya uandaaji wa hesabu za fedha