Diploma ya IPSAS

Lengo la kazi

Kutoa uelewa wa kina wa matumizi kwa vitendo ya viwango vya kimataifa vya uhasibu wa sekta ya Umma

Makundi Lengwa

Diploma ya IPSAS humnufaisha mtu yeyote anayehitaji uelewa wa matumizi ya viwango vya kimataifa vya uhasibu wa sekta ya Umma ndani ya sekta ya umma.

Sifa za kuingilia

Wenye cheti cha Certified Public Accountant (CPA) au kinacholingana, AU wenye shahada ya juu katika uhasibu, Fedha, kodi na masomo yaliyochaguliwa.

Muda wa Kozi

Kozi ina awamu mbili za miezi sita, yaani Februari hadi Agosti na Septemba hadi Februari kila mwaka.

Saa za mafunzo

Masomo ya jioni yanaendeshwa mara tatu kwa wiki ( Jumatatu, Jumatano na Ijumaa) kwa muda wa saa mbili kwa siku kuanzia saa 11:00 jioni mpaka saa 1:00 usiku.

Ada

Ada ya mafunzo TZS. 1,000,000

Ada ya usajili TZS. 20,000

Ada ya mitihani TZS 480,000

Jumla TZS 1,500,000

Mahali:

Dar es Salaam, NBAA – Mhasibu House

Dodoma

Arusha

Zanzibar


Tunzo

Bodi inatoa Diploma ya IPSAS kwawale wanaomaliza na kufaulu mtihani wa mwisho wa kila kozi.