Maswali na Hoja za Kiufundi

Bodi inatoa ushauri wa kiufundi kwa wadau wa taaluma ya uhasibu na wengine wanaoomba ushauri wa kiufundi kuhusu matumizi na utekelezaji wa uhasibu, ukaguzi na masomo mengine yanayohusika.