Matokeo ya Mitihani – Februari 2021

Matokeo ya mitihani ya Muhula wa kati ya NBAA ya Februari 2021

Bodi ya Wakurugenzi ya NBAA katika mkutano wake wa Jumanne tarehe 30 Machi, 2021 chini ya Mwenyekiti wake CPA Prof. Isaya Jairo, ilithibitisha matokeo ya mitihani ya Muhula wa kati ya NBAA ya 11 na Mitihani ya Diploma ya IPSAS ya 9 iliyofanyika Februari 2021.


CPA Pass List

CPA Equivalent Pass List

IPSAS Diploma Pass List

Overall Mid-Session Result

Overall IPSAS Diploma Result

Examiner's Report for CPA Mid Session

Examiner's Report for Diploma in IPSAS